AOV verzekering ZZP

De AOV Verzekering wat is het en wat kost het?

AOV Verzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV verzekering), is een verzekering die bedoeld is voor zelfstandig ondernemers. Deze AOV verzekering biedt de ondernemer inkomenszekerheid bij ziekte of invaliditeit. Het gehele doel van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan ook het waarborgen van het inkomen van de ondernemer en zo nodig ook de continuïteit van het bedrijf, doordat dan mocht er wat gebeuren u een plaatsvervangende kan inhuren.

Voor wie is een AOV verzekering ?

  • Freelancer
  • Zelfstandige ondernemer
  • Directeur – groot aandeelhouder
  • ZZP’er (zelfstandige zonder personeel)
  • Vrije beroepsbeoefenaar

Het belang van een AOV verzekering

De overheid voorziet gelukkig in voorzieningen voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt. Dat is bij zelfstandigen, ZZP’ers, DGA’s en dergelijke echter niet het geval. Deze mensen moeten hun eigen hachje redden om het zo maar te verwoorden.

Zonder AOV heeft u volgens de wet slechts recht op een bijstanduitkering in geval van arbeidsongeschiktheid. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld, die u hieronder kunt terug vinden.

 • Als u een partner heeft dan wordt uw bijstandsuitkering gekort.
 • Uw eigen vermogen/bezittingen moeten eerst volledig opgebruikt worden voordat u in aanmerking komt.
 • Indien uw partner een enorm groot inkomen heeft, dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering
 • Indien u alleenstaand bent dan heeft u recht op maximaal 70% van het vastgestelde minimumloon.

Wat is belangrijk?

Als verzekerde is het belangrijk om goed te weten wat, hoe en voor hoeveel je verzekerd bent want daar draait het uiteindelijk om. Wanneer je de ene AOV gaat vergelijken met de andere arbeidsongeschiktheid verzekering, is het belangrijk om zeer goed te letten op de volgende punten:

 • Verzekerde bedragen
 • Sommenverzekering of schadeverzekering
 • Vast tarief of leeftijdsafhankelijk tarief
 • Wachttijd (eigen risicotermijn)
 • Eindleeftijd van de verzekering (uiterlijk tot 65 jaar)
 • Beroepsarbeidsongeschiktheid en passende arbeid
 • Complete of beperkte dekking (o.a. alleen voor zware ziekten of ook bij andere minder zware ziekten, alleen dekking bij een zwaar ongeval en is er ook dekking bij psychische ziekte problemen?…)
 • Jaarlijkse stijging van verzekerde bedragen en uitkering
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage
 • Tijdelijke uitkeringsduur
 • Hoe met medische keuring

Zoals je ziet moet je dus op een aantal punten goed letten. Het is ook echt aan te raden om hier zeer goed en zorgvuldig mee om te gaan, want uw inkomen staat op het spel indien u arbeidsongeschikt raakt.

De verzekeraar zal doorgaans niet meer dan 80% van het inkomen willen verzekeren. Het komt voor dat de ondernemer voldoende verzekerd om een vervangende in te kunnen huren.

AOV verzekering ZZP afsluiten.

AOV verzekering ZZP

Zelfstandigen hebben in tegenstelling tot arbeiders geen recht op een uitkering. Voor ZZP’ers bestaat dan ook helemaal geen ziektewet en als ZZP’er bent u dus afhankelijk van reserves. Als u geen reserves heeft dan zult u het moeten doen met uw partners inkomen en als u geen partner heeft dan zult u dan aanspraak moeten maken op een de bijstand wat natuurlijk niet fijn is. U kunt arbeidsongeschikt op twee manieren bekijken. U kunt kortstondig arbeidsongeschikt zijn, denk aan bijvoorbeeld een maand. Dit zal misschien niet zo’n zeer grote nadelige gevolgen hebben. U kunt echter ook voor een lange tijd arbeidsongeschikt raken en dit zal naar alle waarschijnlijkheid zeer grote nadelige gevolgen met zich meebrengen. Het is daarom zeer belangrijk dat u een AOV verzekering ZZP afsluit.

Op deze manier dekt u de financiële risico’s die zelfstandige met zich meedragen. De kans dat u voor lange termijn arbeidsongeschikt raakt is ongeveer 10 – 12% blijkt uit verschillende bronnen. Bij erg lichte beroepen kunnen deze cijfers lager liggen en bij zeer zware beroepen kunnen deze cijfers hoger liggen. Zorg er dus altijd voor dat u zekerheid heeft dankzij een AOV verzekering ZZP.

AOV verzekering ZZP kwaliteit

Ben ook altijd zeker van de kwaliteit van deze AOV verzekering ZZP. Meestal is een zeer goedkope AOV verzekering ZZP niet datgene wat u zoekt. Hier kan men vaak addertjes onder het gras vinden en deze verstoppen zich goed om het zomaar te zeggen, want een AOV verzekering ZZP is een complex product. Een complex product met een zeer grote impact op uw leven. Denk er maar bij na, vrijwel alles in uw leven rust op financiën. Als uw inkomen weg valt dan kunt u indien de huur niet meer betalen, hypotheek, vaste lasten de zorgverzekeringen niet meer betalen, de auto niet meer betalen eigenlijk helemaal niets meer.

Een AOV verzekering zzp is erg belangrijk

Als u een grote levensstandaard gewend bent dan zal een bijstand u ook niet verder brengen. Een AOV verzeker ZZP is dus van belang en wat nog meer van belang, is dat u een goede AOV verzekering ZZP afsluit. Een die bij u past, een die niet moeilijk doet als het gaat om uitbetalingen en een die duidelijk en recht door zee is. Hier kunt u zien waar u op moet letten Goedkope AOV verzekering.

Is een AOV verzekeringspremie fiscaal aftrekbaar

Omdat de Arbeidsongeschiktheidsverzekering premie door de wet als  “uitgaven voor inkomensbehouding’’ kunt u deze fiscaal van de inkomstenbelasting aftrekken. Een AOV verzekering is dus niet alleen geweldig maar ook nog eens voordelig.