bedrijfsfinanciering

De kredietverlening voor bedrijven gaat niet meer zo soepel als enkele jaren geleden.

MKB Financiering

Wie een nieuwe onderneming begint of zijn bestaande onderneming wil uitbreiden en daarvoor een geschikte financiering zoekt, moet met een gedegen plan aankomen. Waar moet u rekening mee houden als een bedrijfsfinanciering aanvraagt bij een financiële instelling?

Eigen vermogen als bedrijfsfinanciering

Een mogelijke kredietverstrekker zal ongetwijfeld uw eigen vermogen onder de loep nemen om te bekijken wat uw solvabiliteitsratio is. Uw solvabiliteitsratio is het verhoudingsgetal waarmee het eigen vermogen van een bedrijf wordt uitgedrukt in een percentage van uw eigen vermogen. De solvabiliteit is beter als het verhoudingsgetal hoger is.

Het belang van een financieringsplan bij bedrijfsfinanciering.

Werk uw financieringsplan, dat onderdeel uitmaakt van uw ondernemingsplan, zorgvuldig uit op papier. Met een goed gepresenteerd plan komt u beslagen ten ijs bij de kredietverstrekker. U kunt de waardering van uw ondernemingsplan positief beïnvloeden door te zorgen voor:

  • een onberispelijke boekhouding;
  • een duidelijk in kaart gebrachte en stabiele kasstroom waarvan duidelijk is uit welke delen hij bestaat;
  • een goed werkkapitaalbeheer;
  • een aandelenkapitaal dat in balans en actueel is.

Waar ga ik heen voor een bedrijfsfinanciering?

De meest logische weg voor ondernemers die een bedrijfsfinanciering wensen, is die naar de bank. Er zijn echter meer kredietverstrekkers, zoals venture capitalists (vestrekkers van durfkapitaal). Deze vermogensbeheerders kunnen particulieren (uit uw naaste omgeving) zijn. Vaak krijgen deze particulieren een (tijdelijk) aandeel in ruil voor de bedrijfslening. Een derde instantie waar u voor uw bedrijfsfinanciering terecht kunt, is de overheid. De overheid verstrekt bijvoorbeeld kredieten aan kleine ondernemers.