achtergestelde lening

Een achtergestelde lening met meer risico en een hogere rente.

Lenen en rente

Een achtergestelde lening is een lening die pas afgelost wordt op het moment dat alle schulden zijn betaald. Een krediet waarbij diegene die het geld gegeven heeft, als laatste zijn deel weer mag opeisen als er meerdere schuldeisers zijn. Dit betekent dat eerst alle andere schuldeisers betaald zullen worden, voordat een geldverstrekker van een achtergestelde lening wordt afbetaald. Je kunt zeggen dat deze dan wordt achtergesteld.

Het is een logisch gevolg dat voor een achtergestelde lening daarom vaak een hoger rentepercentage geldt. Dat komt dan door het hogere risico dat een lening die achtergesteld is met zich meebrengt. Een achtergestelde lening wordt alleen verstrekt aan bedrijven. Investeerders, partners van de onderneming of anderen die belang bij de onderneming hebben kunnen hierdoor geld lenen aan de onderneming om het bedrijf financieel te steunen. Dit kan tenslotte ook een bank of holding zijn.

Voor en nadelen van een achtergestelde lening.

Voordelen:

  • Kredietverstrekker – Een achtergestelde lening is vaak interessant voor investeerders. Een goede mogelijkheid om in een bedrijf te investeren. Vanwege de hoge rente zal een achtergestelde lening de kredietverstrekker tussentijdse opbrengsten opleveren. Naast de hoge rente brengt het nog een ander voordeel met zich mee. De investeerder en kredietverstrekker hoeft over de ontvangen rente geen belasting te betalen.
  • Kredietnemer – Als een onderneming geen lening kan ontvangen, blijft altijd nog een mogelijkheid om een achtergestelde lening aan te gaan.

Nadelen:

  • Kredietverstrekker – Een achtergestelde lening brengt voor de kredietverstrekker een hoger risico mee. Hij wordt namelijk achtergesteld op andere schuldeisers bij een eventueel faillissement.
  • Kredietnemer – Aangezien de kredietverstrekker van een achtergestelde lening meer risico neemt, zal de kredietnemer voor een achtergestelde lening in de meeste gevallen een hogere rente moeten betalen. Dit kan voor een onderneming een extra zware last zijn om alles af te lossen.

Wat gebeurd er op het moment dat een bedrijf failliet gaat, terwijl het bedrijf een achtergesteld krediet heeft genomen?

Ondernemers die een achtergestelde lening aan een bedrijf verstrekken, geven daarmee eigenlijk te kennen vertrouwen te hebben in de onderneming. De kredietverstrekkers nemen meer risico. Op het moment dat de kredietnemer failliet gaat, zullen ze andere schuldeisers voor moeten laten gaan om geld terug te krijgen. Je kunt dan denken aan schuldeisers als de belastingdienst, de leveranciers van het bedrijf en de betrokken banken. Daarna komen pas de investeerders aan de beurt die een achtergestelde lening hebben verstrekt. Die kredietverstrekkers krijgen echter wel voorrang op eventuele aandeelhouders en obligatiehouders.

In het terugbetalen van leningen bij een faillissement geldt een wettelijk bepaalde volgorde:

  1. Preferente schulden
  2. Gewone leningen
  3. Achtergestelde leningen
  4. Aandeelhouders en obligatiehouders