MKB Financiering

Financieren in het MKB

MKB Financiering

Op 5 november heeft de KVK in samenwerking met Hogeschool Utrecht een onderzoek gepresenteerd over het financieren in het MKB. Meer dan drieduizend bedrijven hebben een mening gegeven over hun ervaringen op het gebied van financieren. De onderzochte bedrijven zijn juist die bedrijven die het meeste last hebben van een moeilijke toegang tot financiering. Zij zien het bos wel, maar komen er vaak niet in.

In de kleine dorpen stond vroeger één geldboom, namelijk de Rabobank. Een stad van meer omvang kende meer geldbomen en dat was nog steeds mooi overzichtelijk. Lukte het bij de ene bank niet, dan ging je naar de andere bank. Dat waren soms nog buren ook. Je kende de mensen.

In de loop van de tijd zijn er soorten financiering bijgekomen, maar ook dat was nog redelijk overzichtelijk. Voor het kopen van een machine kon je via de leverancier een lease afsluiten en dat kon ook via de bank. Vaak waren dit dochterondernemingen van diezelfde bank en dat gold ook voor het voorfinancieren van debiteuren via factoring.

De afgelopen jaren is er een beweging ingezet die niet te stoppen is. Zoals het SER onderzoek uit oktober 2014 aangeeft, zal het aandeel van de bank de komende jaren afnemen van 80% naar 50%. Omdat de banken ook hun balanstotaal willen laten dalen, gaat het nu ook niet meer indirect via een bank. Er is gelukkig wel voldoende geld in de markt beschikbaar bij particulieren en bedrijven, maar hoe ontsluit je dat voor het MKB? Crowdfunding neemt toe en wordt steeds meer volwassen. Met de overname van crowdfunder Zencap door de Lending Club uit Engeland komt een hele grote partij Nederland binnen. In Engeland is de omvang van alternatieve financieringen vele malen groter dan op het vaste land van Europa. Ook samenwerking tussen Collin Crowdfunding en NPEX, de beurs voor het MKB, laat zien dat er steeds meer mogelijk is. Wat is de volgende stap, zal Google echt gebruik gaan maken van hun bankvergunning?

Twee zaken vielen mij op in het onderzoek. De onderzoekers hebben een terechte extra vraag gesteld over het stellen van de financieringsvraag bij de bank. Zij stellen dat 30% voor het indienen van de financieringsvraag worden af- of doorverwezen. Dit antwoord kent twee gezichten. Banken nemen niet de moeite om goed naar het plan te kijken of zij houden ondernemers niet te lang aan het lijntje en zorgen voor een snel antwoord. Snel duidelijkheid en een goede doorverwijzing is waardevol voor de ondernemer. Met de Nationale Financieringswijzer en bijvoorbeeld de zes vragen die bij The Funding Network worden gesteld, krijgt de ondernemer sneller zicht op de mogelijkheden.
Van de 70% die vervolgens doorgaat worden 66% van de aanvragen van een ZZP’er afgewezen en 52% van de MKB’er. Dit betekent dat slechts één derde van de MKB’ers met een financieringsvraag ook een “ja” heeft gekregen van de bank. Dit hoeft geen 100% te worden, het is wel duidelijk dat er voldoende ruimte voor verbetering is. Bijna een kwart geeft namelijk aan dat een afwijzing de groei belemmert.

MKB FinancieringEen tweede opvallende uitspraak vind ik dat het onderzoek aangeeft dat de inzet van financieringsspecialisten de kans op succes niet vergroot. Terecht geven zij aan dat nader onderzoek hierop nodig is. Kan er een één op één vergelijking getrokken worden met een traject zonder adviseur? Wordt alleen bij de lastige trajecten een adviseur ingeschakeld?Dat weten we niet. Wel is dit een duidelijk signaal naar professionalisering van het financieringsadvies van accountants en boekhouders. Dit doe je er niet even naast, het contact met de lokale bank is niet meer voldoende om je klant goed te adviseren. Het is een vak geworden. Leren en doen is hierbij in mijn ogen het motto. Er zijn landelijke organisaties als Credion en Claassen, Moolenbeek & Partners die zich hebben toegelegd op financieren. Binnen veel accountantsorganisaties zijn afdelingen ontstaan die zich meer richten op het financieren van het MKB. De kleinere administratie- en accountantskantoren worstelen soms met de vraag: “Doe ik het zelf of schakel ik iemand in?”. Maak je de keuze om het zelf te doen, besef dan wel dat er een investering tegenover staat om de ondernemer goed te helpen. Blijf op de hoogte van alle bomen in het financieringsbos en volg bijvoorbeeld de workshops bij Kredietpaspoort (een beetje reclame mag) om zo de ondernemer goed te begeleiden. Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om kennis op te doen, alhoewel dit ook een aardig bos aan het worden is…..