ondernemer

Financieren: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?

MKB Financiering

Deze zomer werd de financieringsmonitor door Panteia gepresenteerd in opdracht van Economische Zaken. Dit viel midden in de vakantieperiode en dat is toch jammer van zo’n onderzoek. Panteia ondervraagt twee keer per jaar een dwarsdoorsnede van ondernemend Nederland zodat trends naar boven komen.

Als we nu naar de kleine ondernemers kijken, hoe gaat het met hun zoektocht naar financiering? Van de aanvragen die ingediend worden, krijgt 51% ook echt de gevraagde financiering. Twee jaar geleden was dit percentage nog 42%. Dat gaat dus de goede kant op, als we de 254 bedrijven moeten geloven die dit onderdeel hebben ingevuld. Stel dat deze conclusie getrokken kan worden voor de hele markt, hoe komt het dat het beter gaat?
De banken hebben hun acceptatiecriteria niet aangepast de afgelopen jaren, de oorzaken liggen dus toch echt ergens anders.

  • In mijn ogen zijn er meerdere redenen die er mogelijk voor zorgen dat het iets beter gaat, maar die zijn niet wetenschappelijk onderbouwd:
  • ondernemers hebben wel geld nodig, maar denken het niet te kunnen krijgen.
  • Dit percentage is in twee jaar tijd van 23% gestegen naar 31%. Heeft meer realisme gezorgd dat minder kansloze verzoeken zijn neergelegd bij een financier?
  • ondernemers nemen het proces meer serieus en bereiden hun aanvragen beter voor.
  • Financieren is steeds vaker een thema bij ondernemersverenigingen en evenementen. Er is meer aandacht voor het proces, dit thema komt vaak terug bij onder andere accountants en bij initiatieven als Kredietpaspoort.
  • Andere partijen worden volwassener en vormen vaker een succesvol alternatief voor de bank. In het onderzoek geeft 44% van de ondernemers aan dat zij voor een financiering aankloppen bij hun huisbankier. Dat was tien jaar geleden nog wel anders.

Voor de kleine ondernemingen is een financieringsproces lastig. Zij hebben er vaak geen ervaring mee en vinden het vooral ook niet leuk. De kosten van een adviseur drukken relatief hoger bij hen en zij praten zelf niet de taal van financiers. Ook in de kamerbrief van Minister Kamp wordt aandacht gegeven het verkleinen van het gat in communicatie tussen ondernemers en financiers, met een duur woord “informatieasymmetrie”. Kredietpaspoort wordt als voorbeeld genoemd om ondernemers hierbij te helpen.

Een grote doorbraak moet het automatisch delen van informatie zijn van ondernemers met financiers. Ik zie een DigiD omgeving voor mij waar de ondernemer zijn persoonlijke gegevens, kwalitatieve gegevens en zijn cijfers heeft verzameld. Het actueel houden gaat vanzelf door slimme koppelingen en de ondernemer kan dit met één druk op de knop digitaal delen met een partij naar keuze. Die hoeft het niet meer over te tikken, maar kan direct een analyse maken en de ondernemer snel duidelijkheid geven. Dat kan straks in sommige situatie zelfs binnen een uur.

In dezelfde kamerbrief wordt SBR+ genoemd als oplossing om de transactiekosten te verlagen door middel van de koppelingen in de keten. Koppelingen zijn nodig om dit te realiseren. Iedereen is er van overtuigd dat dit er zal komen, het is alleen de vraag wanneer en wie er mee gaan werken. Laten we voor één standaard gaan.

Zolang dat er niet is, is mijn advies naar de ondernemer en adviseur: Neem het regelen van je financiering serieus, kijk niet alleen naar de bank en gebruik instrumenten die beschikbaar zijn om een krachtig verhaal neer te leggen. Als mijn droom uitkomt, kan de ondernemer straks met één druk op de knop zijn financieringsaanvraag neerleggen bij de juiste partij en weer verder gaan met ondernemen. Dan is een financiering aanvragen misschien nog steeds niet leuk, maar wel makkelijker…..