Geld lenen, grote kans dat u op een bepaald moment extra geld nodig heeft.

Lenen en rente

U moet uw boodschappen doen, wilt uw auto laten keuren of heet een nieuwe wasmachine nodig. Allemaal situaties waarin extra geld meer dan welkom is. Geld lenen is iets waar u zich niet voor hoeft te schamen. Veel andere mensen lenen ook op regelmatige basis extra geld. In dit bericht vertel ik u welke mogelijkheden er zijn om geld te lenen.

extra geld nodig

1. Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een manier om geld te lenen waarbij u voor een langere tijd toegang heeft tot extra vermogen. Het is als het ware een extra bankrekening waarop een vooraf afgesproken bedrag staat. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot vele tienduizenden euro’s lenen. Met een doorlopend krediet heeft u altijd – vandaar de naam doorlopend – toegang tot dat extra geld. Tussentijds kunt u besluiten om extra af te lossen. Bij elke aflossing kunt u dat geld ook weer opnemen.

Een doorlopend krediet is een soort spaarpotje bij een externe kredietverstrekker zoals een bank. Het is een vooraf afgesproken bedrag waar u vrijelijk over kunt beschikken. Stel dat u een doorlopend krediet van € 500,- heeft dan kunt u dus altijd over dat bedrag beschikken. Stel dat u besluit om tussentijd af te lossen dan is dat altijd mogelijk. Zodra u een aflossing heeft gedaan kunt u dat geld weer opnemen tot een bedrag van € 500,-. Ideaal dus als u vaker geld nodig heeft. In principe heeft u dus direct geld op uw rekening.

Een doorlopend krediet is een populaire vorm van kredietverstrekking. Met een doorlopend krediet krijgt u als het ware een spaarpotje waarover u vrijelijk kunt beschikken. Anders dan bij een persoonlijke lening krijgt u bij een doorlopend krediet de beschikking over een vooraf afgesproken bedrag. Gedurende een bepaalde termijn kunt u vrijelijk over dat bedrag beschikken. Het is als het ware een extra bestedingsruimte op een eigen bankrekening. Indien u tussentijds aflost dan kunt u dat geld daarna weer opnemen. Zie het als rood staan bij de bank. Met een doorlopend krediet kunt u altijd tussentijds aflossingen doen zonder dat daar kosten aan vast zitten.

De rente bij een doorlopend krediet

Een doorlopend krediet bestaat in de meeste gevallen uit rente en aflossing. Dit hangt onder andere af van de kredietverstrekker die u heeft gekozen. Net als bij rood staan op de bank liggen deze kosten vaak op een vooraf afgesproken tarief. Dit rentepercentage is vrijwel altijd afhankelijk van het kredietlimiet en bevat een vast percentage. Bij Nederlandse en Belgische kredietaanbieders is het rentepercentage bij wet gemaximaliseerd. dat betekent dat u bij een doorlopend krediet vaak een vast rentetarief van tussen de 1% en 3% van uw kredietlimiet heeft. Dit lijkt weinig maar kan al snel in de kosten lopen. Indien u bijvoorbeeld een doorlopend krediet van € 2500,- heeft dan betaald u al snel € 50,- per maand aan aflossing. Bovenstaande laat maar weer eens zien dat het gunstig is om een lening te vergelijken.

2. Persoonlijke lening

De persoonlijke lening is een vorm van kredietverstrekking die met name in België heel populair is. Indien u voor deze lening kiest dan spreekt u voor een vooraf afgesproken looptijd de voorwaarden af. U krijgt het geld direct op uw rekening. De rente is voor de gehele looptijd hetzelfde. Tussentijds aflossen is niet mogelijk en eventueel afgeloste gelden kunnen niet weer opgenomen worden. Zodra u de lening heeft begint de aflossingstermijn. Net als een doorlopend krediet is een persoonlijke lening een populaire vorm van kredietverstrekking. Bij een persoonlijke lening krijgt u het geld in een keer op uw rekening. Stel dat u dus een lening afsluit van € 5000,- dan krijgt u dat bedrag in een keer uitbetaald. Daarbij dient u maandelijks een vast bedrag af te lossen.

Een persoonlijke lening kan worden omschreven als een geldlening waarbij u het totale bedrag in een keer op uw rekening krijgt gestort. Na ondertekening van de overeenkomst heeft u dus direct toegang tot het geld. Dat betekent wel dat het geen flexibele lening is. Anders dan bij een doorlopend krediet heeft u bij een persoonlijke lening dus geen flexibele aflossingsmogelijkheden. De looptijd van een dergelijke lening staat altijd vast en eventueel afgeloste bedrage mogen niet weer worden opgenomen. Laatstgenoemde is wel het geval bij een doorlopend krediet.

Hoe hoog is de rente bij een persoonlijke lening?

Bij een lening spelen aflossing en rente natuurlijk een belangrijke rol. Bij een persoonlijke lening zijn beiden vooraf vastgesteld. Dat betekent dat u vooraf op de hoogte bent van de maandelijkse aflossingskosten. Bij een persoonlijke lening betaald u tijdens de looptijd van de lening, vaak enkele maanden, een vast bedrag per maand. Dit bedrag bestaat uit uw maandelijkse aflossing en de rente op de lening. Door een dergelijke constructie weet u vooraf direct wat voor kosten u gaat maken.

De looptijd.

Zoals ik in de bovenstaande alinea al heb aangegeven is de looptijd van een persoonlijke lening vooraf vastgesteld. Dit leidt ertoe dat u de lening voor een vast periode (maandelijkse termijnen) kunt afsluiten. Indien u een dergelijke lening wilt afsluiten doet u er goed aan om te bedenken waarvoor u het geld gaat gebruiken. Op die manier kunt u de hoogte en looptijd van de lening afzetten tegen het product dat u wilt kopen. Er zijn een aantal bedrijven waar u een persoonlijke lening af kunt sluiten. Neem altijd de tijd voordat u daadwerkelijk een lening afsluit. U doet er goed aan om te vergelijken op basis van rente, looptijd en eventuele aanvullende voorwaarden.