Geld lenen van eigen BV

MKB Financiering
Bent u eigenaar van een bv en betaalt u persoonlijke rekeningen wel eens met geld van die bv? Of hebt u geld nodig voor een nieuw huis of voor een nieuwe auto? Wanneer u geld gebruikt van uw bv om die kosten te betalen, leent u geld van de bv. Dat geld moet u terugbetalen aan de bv en de lening moet aan zakelijke voorwaarden voldoen.

Zakelijke voorwaarden

Leent u geld van uw bv? Dan moet de lening voldoen aan zakelijke voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die een bank ook zou stellen aan een lening. De voorwaarden waaronder de bv u de lening geeft, moet u in een leningsovereenkomst zetten.

Zeker weten of de lening voldoet aan zakelijke voorwaarden

Het is belangrijk dat de lening voldoet aan zakelijke voorwaarden. Anders handelt u onzakelijk. Daarom moet u controleren of de lening aan de voorwaarden voldoet.

Gevolgen onzakelijk handelen

U kunt op 2 manieren onzakelijk handelen als u geld leent van uw bv:

  • Uw lening voldoet niet aan zakelijke voorwaarden.
  • U komt de afspraken niet na die in de leningsovereenkomst staan.

Als u onzakelijk handelt, zien wij de lening als inkomsten. Dat heeft gevolgen voor de belasting die u betaalt.

De zakelijke lening in de belastingaangiften

Als u geld leent van uw bv, komt het bedrag van de lening in 2 aangiften:

  • U zet het bedrag van de lening in uw aangifte inkomstenbelasting
  • De bv zet het bedrag in de aangifte Vennootschapsbelasting.

Rekening-courant

De rekening-courant is een rekening waarmee u geld van de bv gebruikt en andersom, terwijl er toch geen sprake hoeft te zijn van een lening. De bedragen op de rekening-courant moeten wel aan strenge eisen voldoen.