achtergestelde lening aanvragen

Hoe kan je een achtergestelde lening aanvragen?

MKB Financiering

Er bestaan heel wat verschillende kredieten op de financiële markt, de één al bekender dan de ander. De achtergestelde lening is één van de minder bekende en daardoor ook minder populaire kredietvormen. Een achtergestelde lening wordt over het algemeen dan ook vooral aanzien als een zakelijke lening. Het is bij deze vorm van financiering vooral belangrijk dat de bank zoveel mogelijk vertrouwen heeft in het initiatief waarvoor het geld wordt geleend. Is dat niet het geval, dan zal een achtergestelde lening nooit worden toegekend, tenzij tegen een erg hoge kostprijs.

Een achtergestelde lening brengt voor de kredietnemer eigenlijk geen grote nadelen of risico’s met zich mee. Voor de bank is dat wel het geval. Wanneer iemand een achtergestelde lening verstrekt komt deze immers achteraan in het lijstje van schuldeisers te staan in geval van bijvoorbeeld faillissement. Aan de andere kant is deze vorm van geld lenen een goede mogelijkheid om hun vertrouwen in een bepaalde partner mee te staven. Los van dit alles moet u er wel rekening mee houden dat een achtergestelde lening nooit goedkoop is. Er zijn zoals eerder reeds gezegd relatief hoge risico’s aan verbonden voor de bank die de lening verstrekt en die risico’s worden door middel van een hoge kostprijs zo goed mogelijk verzekerd.