sociale lening

Hoeveel inkomsten mag ik hebben om in aanmerking te komen voor een sociale lening?

Lenen en rente

Banken zijn in de regel minder bereid om een hypothecair krediet te verstrekken aan personen met een relatief laag inkomen. En indien ze het wel doen stellen ze daar een hoger rentepercentage tegenover (vanwege het hogere risico welke de lening met zich meebrengt). Om de lagere inkomensgroepen toch in staat te stellen de aankoop van een eigen woning te laten financieren kent de overheid het systeem van sociale leningen. Deze worden niet via de banken maar via speciale sociale woonfondsen (verenigingen) verstrekt. Bij deze gedeeltelijk gesubsidieerde leningen is een laag rentepercentage gegarandeerd.

De inkomensgrens.

Om voor een sociale lening in aanmerking te komen mag voor een koppel het gezamenlijk belastbaar inkomen niet boven een vastgesteld limiet uitkomen. Dit limiet is € 56.120 indien de woning staat in een kernstad of in de randstad rond Brussel en € 53.569 indien de woning daarbuiten staat. Voor alleenstaanden ligt de inkomenslimiet lager. Indien je meer verdient dan het limiet wordt je qua woningaanschaf niet meer tot de ‘sociale’ groep gerekend.

Binnen kernstad                Buiten Kernstad
Alleenstaande                                  € 37.417                                € 35.717
Alleenstaande gehandicapte           € 41.153                                € 39.283
Alle anderen                                     € 56.120                               € 53.569

‘Alle anderen’ zijn aanvragers waar er meer dan één persoon de woning zal betrekken. Voor deze categorie geldt ook dat bij een grotere gezinssamenstelling het belastbaar inkomen hoger mag liggen. Per kind is dit € 3737 binnen een kernstad en € 3567 buiten een kernstad. Denk eraan dat je vakantiegeld ook bij je inkomsten worden gerekend. Voor een koppel met 3 kinderen welke een woning in Gent wil kopen, en hiervoor een sociale lening wil aanvragen, moet het gezamenlijk belastbaar inkomen dus minder zijn dan € 67.331 (€ 56.120 vermeerderd met 3 x € 3737).

Het belastbaar inkomen staat genoteerd op het aanslagformulier van de personenbelasting.

Noot: Indien het belastbaar inkomen minder dan € 10,000 is verdien je volgens de overheid te weinig om een hypotacaire lening aan te gaan. Een sociale lening zal niet toegewezen worden.

De waarde van de woning.

Om te voorkomen dat er ‘paleizen’ worden aangekocht middels een sociale lening zijn er ook grenzen gesteld aan de waarde van de woning. De door de sociale woonfondsen getaxeerde waarde van het pand mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Dit plafond is naast de lokatie ook gekoppeld aan het aantal bewoners (inwonende kinderen of grootouders). Bij woningen binnen een kernstad schommelt de maximaal toegestane waarde tussen € 223.000 (1 bewoner) en € 268.000 (7 bewoners), en voor woningen daarbuiten tussen € 203.00 en € 244.000.

Noot: Om in aanmerking te komen voor een sociale lening geldt ook dat het de ‘enige en eigen’ woning moet betreffen. Enige houdt in dat je niet meer dan één woning mag bezitten (of mede-bezitten) binnen of buiten België. Eigen houdt in dat je zelf ook daadwerkelijk er in moet wonen.

De voordelen van een sociale lening.

  • De rente op sociale leningen is dankzij subsidie van de overheid laag en ligt tussen 2% en 3.5% (afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, en het beleid bij het woonfonds).
  • De notariskosten zijn lager. Volgens afspraken met de overheid halveren de notarissen hun ereloon op sociale leningen.