rente variabel

Lenen en rente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Lenen en rente

Wanneer je besluit te gaan lenen, moet je rente betalen over het bedrag dat je leent. Dit betekent dat lenen altijd geld kost. Er zijn verschillende manieren om te lenen. Zo zijn er de persoonlijke lening, het doorlopend krediet en de minilening. De rente over het lenen verschilt per type lening, per bedrag en per looptijd. Rente wordt in percentages uitgedrukt. In de meeste gevallen krijgen mensen die een relatief hoog bedrag lenen, rente die lager uitvalt dan de rente bij een laag leenbedrag. Naast het bedrag dat wordt geleend, is ook de looptijd van de lening van invloed op de rente. Een langere looptijd leidt tot lagere rente voor lenen. Een korte looptijd betekent hoge rente om te lenen.

Lenen rente variabel

Er bestaat variabele rente en vaste rente voor het lenen van geld. Variabele rente voor lenen betekent dat de rente varieert naarmate de rente op de markt verandert. Lenen met rente die variabel is, is meestal flexibel lenen. Als de rente op de markt daalt, zal rente om te lenen ook dalen. Als de rente op de markt echter stijgt, zal ook de rente voor de lening stijgen. Bij variabele rente heb je van te voren weinig zicht op de precieze kosten voor de lening.

Het bekendste voorbeeld van een lening met variabele rente is het doorlopend krediet. De belangrijkste kenmerken van een doorlopend krediet zijn:

  • Variabel rente lenen
  • Veranderlijke looptijd
  • Flexibel leenbedrag
  • Boetevrij vervroegd aflossen is mogelijk
  • Bedragen die al afgelost zijn, kunnen opnieuw worden geleend

Lenen rente vast

Vaste rente betekent dat de rente voor lenen tijdens de hele of een gedeelte van de looptijd van de lening vaststaat. Als de actuele leenrente erg laag is, zit je goed met een lening met een vast rentetarief. In zo’n geval kun je de gehele looptijd tegen een lage rente lenen. Bij lenen met vaste rente heb je van te voren goed inzicht in de precieze kosten voor de lening.

Een voorbeeld van een lening met vaste rente is de persoonlijke lening. De hoofdkenmerken van een persoonlijke lening zijn:

  • Lenen tegen vaste rente
  • Vaste maandlast lening
  • Vastgestelde looptijd lening
  • Vervroegd aflossen niet mogelijk