Startersleningen in Nederland en Belgie

Starterslening

StartersleningEender wat we willen ondernemen in het leven, we moeten allemaal ergens beginnen. Dat geldt zowel voor mensen die op hun eigen benen willen staan en daarom een huis wensen aan te kopen als voor mensen die een eigen zaak willen oprichten en daarvoor een bepaald startkapitaal nodig hebben. Een zogenaamde starterslening biedt in dit opzicht de perfecte mogelijkheid om een goede start te maken in het leven, zowel op privé als op zakelijk vlak. De starterslening is een lening die veelal niet door een gewone financiële instelling wordt verstrekt, maar door een fonds. In Nederland bestond er een dergelijke lening voor mensen die een huis wensten aan te kopen terwijl in België er nog steeds een starterslening bestaat voor beginnende ondernemers. We vertellen je er in dit artikel graag meer over.

Starterslening in Nederland

Zoals in de inleiding reeds aangegeven was de starterslening in Nederland een lening die als doel had om mensen die van plan waren om een huis aan te kopen een hart onder de riem te steken. Wanneer jonge mensen een huis wensen aan te kopen beschikken ze immers veelal niet over het nodige kapitaal om dit te doen. Hun inkomen staat het immers vaak niet toe om een degelijke hypotheek af te sluiten waardoor men nooit het huis kan kopen dat ze eigenlijk graag zouden willen kopen. Sterker nog, veel mensen komen met hun inkomen zelfs helemaal niet rond om eender welke hypotheek af te sluiten. De eisen van de financiële instellingen zijn dan ook steeds hoger komen te liggen. Het is net voor die mensen dat de starterslening in Nederland in het leven werd geroepen. De starterslening had immers als doel om het resterende bedrag tussen de hypothecaire lening en de daadwerkelijke aankoopsom van het huis te overbruggen. Het spreekt voor zich dat hier verschillende voorwaarden aan verbonden waren en dat het bedrag dat toegekend kon worden eveneens werd gebaseerd op het inkomen van de aanvrager, de eventuele financiële waarborgen en de gestelde vereisten van de gemeente. Vandaag de dag worden er in Nederland helaas alleen nog maar startersleningen verstrekt door de financiële instellingen en (voorlopig) niet meer door de gemeentes.

Starterslening in België

In België heeft de starterslening geen betrekking tot de aankoop van een eigen woning, maar richt het zich vooral op de zakelijke wereld. Door het aanbieden van een starterslening wil het zogenaamde Belgisch Federale Participatiefonds in België beginnende ondernemers een hart onder de riem steken. Er zijn aan een starterslening natuurlijk een aantal mooie voordelen verbonden. Het eerste voordeel zit hem bijvoorbeeld in het feit dat er geen waarborg dient te worden gegeven voor de lening die je wenst af te sluiten. Daar tegenover staat dan wel dat je ook niet vrij kan bepalen welk bedrag je wil lenen. Het bedrag dat je kan lenen zal voorgesteld worden door het Belgisch Federale Participatiefonds en wordt hoe dan ook steeds beperkt door een vast maximum. Eveneens kenmerkend voor de starterslening in België is het feit dat er een vaste rentevoet op wordt aangerekend (die zoals te verwachten viel lager uitvalt dan een gewone lening bij de bank) en dat er het eerste jaar geen aflossing van kapitaal verschuldigd is. Dit biedt de ondernemer die de lening heeft afgesloten de nodige financiële ruimte. Let op, wanneer je een starterslening wenst aan te vragen dien je hiervoor een goed plan voor te kunnen leggen waarin in ieder geval staat te lezen waar het geleende geldbedrag precies voor moet dienen.