ondernemer

Voordelen van een zakelijke lening

MKB Financiering

Kort door de bocht gezien is er eigenlijk maar één voordeel verbonden aan het afsluiten van een zakelijke lening. Door gebruik te maken van een zakelijke lening zorg je er immers voor dat de lening in kwestie niet wordt afgesloten op naam van een natuurlijk persoon, maar op een bedrijf. Hierdoor rust de aansprakelijkheid voor het afbetalen van de lening niet op iemand zijn of haar privé leven, maar wel op dat van het bedrijf. In het beste geval wordt een zakelijke lening afgesloten door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat de aansprakelijkheid van de inbrengers in de vennootschap beperkt wordt tot de inbreng en er dus nooit aan privé kapitaal geraakt kan worden. Een ander voordeel van bepaalde zakelijke leningen is dan weer dat je de kosten fiscaal kunt inbrengen. Dit geldt onder andere voor wanneer je beslist om een bedrijfsauto te kopen en daarvoor een lening af gaat sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid voor de afgesloten lening

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald kan je als zakelijke kredietnemer vaak genieten van een beperkte aansprakelijkheid. Wat veel mensen echter niet weten is dat die beperkte aansprakelijkheid niet afhankelijk is van de kredietvorm die je afsluit, maar wel van de bedrijfsvorm waar gebruik van wordt gemaakt. Een eenmanszaak bijvoorbeeld kan wel een zakelijke lening afsluiten, maar de aansprakelijkheid blijft hetzelfde, alleen het kader van de lening verandert. Een eenmanszaak wordt immers opgericht door een natuurlijk persoon die de enige werkende persoon is binnen de firma. De persoon in kwestie blijft dus hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die door zijn of haar eenmanszaak gemaakt worden. Bij andere vennootschapsvormen zoals een BV is dat niet het geval. Een BV is een besloten vennootschap wat wil zeggen dat de inbrengers niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schulden die gemaakt werden door het bedrijf waarin ze actief zijn. Let wel, vennootschappen kennen een opstarttermijn waarin vennoten wel volledig aansprakelijk zijn.

Conclusie

Na het lezen van dit artikel zal je besluiten dat zakelijke leningen eigenlijk niets meer of minder zijn dan leningen die worden afgesloten met als doel om een zakelijke investering of kost te financieren. De manier waarop de lening wordt afgesloten en afgelost verschilt eigenlijk nauwelijks van de persoonlijke leningen. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat er een groot verschil bestaat in aansprakelijkheid tussen bijvoorbeeld een eenmanszaak en een besloten vennootschap. Zeker wanneer je een grote zakelijke lening afsluit doe je er goed aan om uitermate voorzichtig met het verkregen kapitaal om te gaan.