Voorschot voor uw investering: het investeringskrediet

MKB Financiering

Wilt u investeren, maar heeft u zelf te weinig middelen om deze investering te maken? Dan is het investeringskrediet een geschikte oplossing voor dit probleem. Dit krediet kan gebruikt worden voor het financieren van een woning of ander vastgoed, maar ook het aanschaffen van voertuigen of het aanvullen van het bedrijfskapitaal kunnen bestemmingen zijn voor het investeringskrediet.

investeringskrediet

Het investeringskrediet wordt dan ook in de meeste gevallen gebruikt voor het aanschaffen van vastgoed. Vastgoed vereist normaliter een grote investering, welke niet iedereen op kan brengen. Met het investeringskrediet is deze drempel een stuk lager, waardoor het vastgoed wel aangeschaft kan worden.

Wist u dat: u bij de meeste banken en kredietverstrekkers die het investeringskrediet verstrekken vaak al gelijk beschikt over het geld dat het investeringskrediet inhoudt? Na het tekenen van een contract geven deze banken en verstrekkers de aanvrager onmiddellijk toegang tot het verstrekte bedrag, zodat er nog dezelfde dag geïnvesteerd kan worden.

Tarief van het investeringskrediet berekenen

Het tarief van het investeringskrediet verschilt bij de verschillende kredietverstrekkers. Veel kredietverstrekkers kiezen ervoor om een vast rentepercentage te hanteren gedurende de looptijd van het krediet. Er mag vaak vanaf €125.000 aan investeringskrediet aangevraagd worden, waardoor er, met een percentage van tussen de 6-10% aan rente, jaarlijks kosten gemaakt moeten worden. Het tarief van het investeringskrediet vaststellen kan alleen bij de bank of andere kredietverstrekker.

Met een investeringskrediet simulatie is het gemakkelijk om een schatting te krijgen van het tarief dat gehanteerd zal gaan worden door de gekozen bank of kredietverstrekker. Deze simulatie is verkrijgbaar bij de bank zelf, waardoor er gelijk gezien kan worden welke bedrag er uiteindelijk betaald moeten worden om het investeringskrediet af te lossen.

Naast de te betalen rente zijn er nog enkele andere factoren die een prijs met zich meebrengen bij het investeringskrediet. Afsluit-, administratie en verwerkingskosten komen veel voor bij het afsluiten van een krediet. Daarnaast kunnen er ook nog maandelijkse kosten zijn die terugkomen. Dit wordt vanzelfsprekend voorafgaand aan het tekenen van een contract aangegeven.

De looptijd van het investeringskrediet

Het investeringskrediet wordt door verschillende banken verstrekt. Dit houdt ook in dat deze banken verschillende voorwaarden stellen aan het krediet. Zo zal de bank A meer rente vragen dan bank B. Ook de looptijd verschilt tussen deze banken. De looptijd wordt gebaseerd op de bestemming van het geld dat verstrekt wordt als investeringskrediet. Gemiddeld zal de looptijd minimaal 5 jaar bedragen. Dit geldt voornamelijk voor vastgoed.

De looptijd van het investeringskrediet zal maximaal 30 jaar bedragen. Dit is opgesteld door de banken zelf, en dit is om risico’s om terugbetaling te vermijden. Veel banken geven u echter de gelegenheid om aan te geven wat de looptijd van het investeringskrediet zal zijn, zodat u volledig alles in handen zult hebben.