Wat gebeurt er als er faillissement dreigt voor je bedrijf?

geld leen tips

Failliet gaan of dreigen failliet te gaan: wat betekent dat voor je bedrijf? Hoe komt het dat een bedrijf failliet gaat en wat gebeurt er dan precies? In dit artikel worden de belangrijkste vragen rondom faillissement besproken, zodat je als ondernemer weet waar je een faillissement aan kunt herkennen en hoe je het kunt voorkomen.

Hoe gaat een bedrijf failliet?

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op je vermogen of het vermogen van jouw bedrijf. Kun je niet meer aan je betaalverplichtingen voldoen? Dan kun je bij de rechtbank surseance van betalen (uitstel van betaling voor een periode van maximaal 36 maanden, gedurende de periode van de schuldbemiddeling) voor jezelf óf voor je bedrijf aanvragen. Uit de praktijk blijkt dat dit een effectieve manier van incasso is. Het komt namelijk vaak voor dat de ondernemer alsnog de schuld kan betalen waardoor het faillissement voorkomen wordt.

Het kan voorkomen dat de rechtbank denkt dat uitstel van betaling het bedrijf niet zal redden. In dat geval wordt je bedrijf failliet verklaard. Ook de schuldeisers kunnen via een advocaat een aanvraag indienen om je failliet te laten verklaren.

Goed om te weten: je kunt niet zomaar failliet verklaard worden. Om failliet verklaard te worden moet je minstens aan de volgende eisen voldoen:

  • Er zijn tenminste twee schuldeisers. Heb je één grote schuldeiser? Dan kun je niet failliet worden verklaard. Heb je twee schuldeisers, waarvan één een relatief kleine schuld is? Dan kun je wél failliet worden verklaard.
  • Er zijn twee schulden waarvan er tenminste één opeisbaar is.
  • Je bent als ondernemer opgehouden met betalen. Heb je een betalingsregeling en betaal je regelmatig een klein bedrag? Dan zal je niet zomaar failliet worden verklaard. Dit geldt wel als je stopt met betalen.

Wat gebeurt er als je failliet bent?

faillissementsprocedureGa je akkoord met het faillissement? Dan neemt een curator het bedrijf over. De taak van de curator bestaat uit het betalen van de schuldeisers. Schuldeisers zoals de Belastingdienst en UWV zijn hierbij belangrijker dan de andere schuldeisers.

De curator beheert de bezittingen en bepaalt uiteindelijk of je verder kunt met de werkzaamheden. Er bestaan hierbij twee opties: de curator verkoopt de bezittingen van het bedrijf of bepaalt tot een doorstart. In enkele gevallen kiest een curator voor een doorstart zonder bekend te maken dat het bedrijf failliet is verklaard, om reputatieschade te voorkomen.

De rechtsvorm van je bedrijf heeft bij faillissement een grote invloed op het proces. Als je een eenmanszaak hebt ben je namelijk ook privé failliet, waardoor je verantwoordelijk blijft voor de schulden. Een groot nadeel is dat het maken van een doorstart hierdoor moeilijker wordt. Heb je een b.v. of een n.v.? Dan ga je als eigenaar (zolang er geen sprake is van wanbestuur) niet failliet.

Hoe lang duurt een faillissementsprocedure?

Belangrijk om te weten: tijdens een faillissementsprocedure ben je verplicht om mee te werken. Je hebt in deze procedure een inlichtingenplicht waardoor je de curator, rechter-commissaris en de schuldeisers op de hoogte moet houden van alle ontwikkelingen rondom je bedrijf.

De faillissementsprocedure kan een aantal maanden tot jaren duren. De belangrijkste aanleidingen tot het beëindigen van de procedure zijn:

  • Schuldeisers gaan akkoord met het aanbod van de ondernemer die failliet is verklaard
  • Het Gerechtshof herziet het uitspreken van het faillissement
  • Je dient een verzoek in om de schuldsanering in te gaan en het verzoek wordt goedgekeurd door de rechter

Hoe voorkom je dat jouw bedrijf failliet gaat?

De belangrijkste tip voor het voorkomen van faillissement: zorg ervoor dat je altijd inzicht hebt in de cijfers van je bedrijf. Stel regelmatig een balansrekening en een resultatenrekening op en controleer je financiële verplichtingen. Ook is het handig om geld weg te leggen voor het moment dat het niet goed gaat met het bedrijf.

Door op tijd in de grijpen kun je veel problemen voorkomen. Is je bedrijf al flink achteruit gegaan en ben je bang voor faillissement? Neem dan een bedrijfsadviseur in de arm die je kan helpen op het gebied van schuldsanering en doorstarten.