starterslening

Wat is een starterslening?

MKB Financiering

Hoe werkt de starterslening?

De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw huis en het maximale bedrag dat u op basis van uw inkomen, kan lenen bij de bank volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Deze starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar, met een maximale looptijd van 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing voor de starterslening. Na deze drie jaar moet u wel rente en aflossing betalen, mits uw inkomen gestegen is. Zo niet, dan kunt u bij SVN een hertoets aanvragen en moet u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan de hertoets zijn wel kosten verbonden. Als u voor de koop van uw huis een hypotheek van €170.000 nodig heeft, en u en uw partner een gezamenlijk jaarinkomen van € 31.500 hebben, kunt u bij de bank een hypotheek van € 140.000 krijgen. De starterslening bedraagt dan € 30.000 (het verschil tussen te krijgen hypotheek en benodigde hypotheek). Over deze € 30.000 betaalt u de eerste 3 jaar dus geen rente en aflossing!

Wanneer kom ik in aanmerking voor een starterslening?

Elke gemeente stelt zelf de voorwaarden van de lening vast. Zo zijn er gemeenten die alleen een starterslening verstrekken bij een nieuwbouwproject. Een voorwaarde waaraan altijd voldaan moet worden is het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie. Ook is de starterslening alleen bedoeld voor de aankoop van de eerste woning.