Geld lenen zakelijk

Wat is zakelijk geld lenen precies?

MKB Financiering

Zakelijk geld lenen is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. De aard van zakelijk lenen is dan ook volledig veranderd door de jaren heen. Waar eerst de banken nog de enige verstrekker waren van zakelijke leningen, is zakelijk geld lenen nu een kwestie geworden van vergelijken. Ondernemers die op zoek zijn naar extra kapitaal, om welke reden dan ook, kunnen nu bij verschillende aanbieders terecht. Daarvoor is vaak wel een goed plan nodig. Zakelijk geld lenen is namelijk per definitie een risicodragende constructie, al zijn er verschillende gradaties.

Zakelijk geld lenen is een constructie waarbij een ondernemer, een bedrijf of een onderneming geld leent en deze middelen binnen het bedrijf houdt. Op het moment dat een ondernemer een lening afsluit om zelf te gebruiken voor privé doeleinden, dan is er dus geen sprake van zakelijk geld lenen. Het gaat alleen om leningen en kredieten die gebruikt worden binnen een bedrijf.

De achtergrond van een lening of een krediet kan sterk variëren. Zo zijn er grote ondernemingen die vaak geld moeten lenen omdat zij een grote order binnenkrijgen. Wanneer zij de producten moeten bestellen om de order te maken, dan ontstaat er een tekort aan liquide middelen. De lonen, de materialen en de overheadkosten moeten betaald worden voordat de betaling van de klus binnen is. Deze ondernemingen hebben vaak een investeringskrediet, ofwel een zakelijk krediet. Hoewel dit geen lening genoemd wordt, is het zeker een vorm van zakelijk lenen.

Andere ondernemingen hebben snel geld nodig om uit te kunnen breiden. Zij hebben een gat in de markt gevonden, of hebben behoefte aan uitbreiding om zo goedkoper of meer te kunnen produceren. Wanneer een kleiner bedrijf ineens wil expanderen, zijn de middelen daarvoor vaak niet binnen het bedrijf aanwezig. Er moet extern geld aangetrokken worden om de investeringen mogelijk te maken. Een zakelijke spaarrekening is dan ook geen overbodige luxe.

De laatste groep van zakelijke leningen worden de ‘slechte leningen’ genoemd vanuit het oogpunt van de ondernemers. Dit zijn bedrijven die geld nodig hebben om oude rekeningen te betalen die langere tijd openstaan. In deze gevallen zal de bank niet snel met geld over de brug komen, omdat dit een teken is dat er meer problemen binnen het bedrijf zijn. Anders was de situatie niet ontstaan, aldus de gemiddelde bank.

Het doel van zakelijk geld lenen

Het doel van zakelijk geld lenen zou altijd hetzelfde moeten zijn. Zakelijk geld lenen draait om het verruimen van de middelen of de mogelijkheden om op die manier meer geld te verdienen door extra verkoop, of verlaging van de kosten van het produceren. Dit maakt het zakelijk geld lenen overigens ook een stuk makkelijker dan het geld lenen als een particulier. Als ondernemer is het belangrijk dat je aan kunt tonen wat er mogelijk wordt door de lening. Wanneer zakelijk geld lenen op de langere termijn geld oplevert, en het betalen van de aflossingen en de rente is geen probleem, dan is er niets dat in de weg staat bij het aangaan van de zakelijke lening. Een zakelijke lening berekenen is dan ook geen domme zet: dit kan je een handig overzicht bieden.

Waar moet je op letten bij zakelijk geld lenen?

Zakelijk geld lenen is tegenwoordig op veel verschillende plekken mogelijk. Het belangrijkste is dat een betrouwbare aanbieder gekozen wordt met goede tarieven en goede voorwaarden. Nog belangrijker is dat de afweging gemaakt wordt tussen een krediet en een lening. In het geval van een lening moet exact bekend zijn hoeveel geld er nodig is. De meeste bedrijven zullen daarom eerder voor een zakelijk krediet kiezen. Dit is een lening waarbij een plafond ingesteld is in de vorm van een maximaal bedrag. Op het moment dat er geld is om af te lossen op het krediet, kan de onderneming op die manier de rentekosten verlagen. Doorgaans is een zakelijk krediet een duurdere vorm van zakelijk geld lenen, maar aangezien er ook veel meer mogelijkheden zijn, zijn de extra kosten meestal geen groot probleem voor de ondernemers die hiermee hun doelstellingen kunnen behalen. Weet je precies wat je zoekt, dan kun je een zakelijke lening aanvragen.

Wat altijd belangrijk is bij het lenen van geld, dus ook zakelijk geld lenen, is dat je weet waar je het geld voor gaat gebruiken, en hoe je het terug kunt betalen, inclusief de extra kosten die opgebouwd worden door de rente over de looptijd.

Is het verstandig om zakelijk geld te lenen?

Er zijn mensen die principiële bezwaren hebben tegen het lenen van geld. Zij vinden het onnodig en zijn voorstander van sparen om zo het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Daar is zeker iets voor te zeggen, maar in het geval van ondernemingen werkt dit net even iets anders. Zonder een lening is het moeilijk om een bedrijf op te zetten, want het aankopen van een pand is direct al een groot probleem. Het leveren van de eerste order is zo mogelijk nog moeilijker. Er is vaak een bepaald kapitaal aanwezig in een bedrijf, maar wanneer er een grote order of bestelling binnenkomt, betekent dit een grote druk op de liquide middelen. Vaak moet er eerst geïnvesteerd worden voordat de opdracht geleverd is, en de betaling van de factuur binnenkomt.

Daarnaast mag niet vergeten worden dat zakelijk geld lenen bedoeld is om winst te genereren. De omzet van een bedrijf is namelijk doorgaans afhankelijk van het geld dat gebruikt kan worden. Hoe minder geld er is, hoe minder omzet er gedraaid kan worden omdat er geen extra mensen of machines ingezet kunnen worden. Door het lenen van geld op een zakelijke manier is er meer ruimte, waardoor de omzet en de winst kunnen stijgen. Overtreft dit de kosten van de zakelijke lening, dan is er geen enkele reden om nee te zeggen tegen het zakelijk geld lenen. Een onderneming bestaat immers om winst te draaien en wanneer een bedrijf meer winst kan genereren door zakelijk geld te lenen, dan is dat een goede stap in het proces.

In alle gevallen is het verstandig om goed na te denken over de mogelijkheden. Waar kan het geld gebruikt worden, waar is het geld echt nodig en op welke manier kan de lening terugbetaald worden? Daarnaast is het altijd verstandig om de voor- en nadelen van leningen en kredieten naast elkaar te zetten. De meeste grotere ondernemingen hebben overigens beide. Zij hebben een krediet op de lopende rekening om uitgaven te bekostigen die gemaakt moeten worden voordat de facturen van de afnemers betaald zijn, en hebben een lening op de machines of het pand. Op die manier kan het bedrijf namelijk gewoon blijven draaien, en de kosten van deze kredieten en leningen zijn berekend in de marge over de producten om zo zakelijk geld lenen interessant te houden.